Usługi elektryczne

Oferujemy instalację oraz odbiory nowych maszyn i urządzeń w celu potwierdzenia ich przydatności a także sprawności. Okresowe pomiary elektryczne oraz przeglądy maszyn i urządzeń produkcyjnych w celu potwierdzenia odpowiedniego stanu technicznego podczas eksploatacji. Wykonujemy również modernizację oraz instalacje elektryczne.

Powyższe usługi świadczymy m.in. dla gospodarstw domowych, miejsc użyteczności publicznej, warsztatów, przedsiębiorstwa produkcyjnych oraz pozostałych miejsc działalności.

Nasze usługi obejmują również pomiary:

  • zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • rezystancji izolacji obwodów
  • stanu instalacji odgromowych
  • wyłącznika przeciwpożarowego

Galeria

Powrót do góry